Praksisbeskrivelse. Skabende udtryksformer. 

” jeg-støttende maleterapi.”

Arbejder dagligt som ergo- og basismedarbejder i skiftende dag/aftenvagter på et socialpsykiatrisk bosted med 21 beboere.

Laver tegneterapi med sindslidende. Individuelt eller i små grupper.

Arbejder ud fra ergoterapeutiske og psykiatriske, etiske principper.

Jeg er medlem af Skabende Udtryksformer, fagligt netværk i Ergoterapeutforeningen samt Foreningen af Kunstterapeuter.

Baggrund:

1987, forår: Randers Kunstskole; Tegne- og Malekursus.

1992 til 1996: Randers Kunstskole; Heldagselev i tegning, maling og grafik.

1995 til 1997: Institut for Kunstterapi v. cand. Psyk. Vibeke Skov.

1996 til 1999: Århus Kunstakademi; grafikerelev.

1999- 2002: Ergoterapeutstuderende. Psykiatrispeciale.

2001: Eksamineret kunstterapeut med specialet ”Sindets spejl”.

Hvor kom ideen fra til brug af skabende udtryksformer, som jeg arbejder med?

Interessen har altid været der, da jeg altid har tegnet og malet.

Senere kunne jeg gennem min uddannelse til kunstterapeut og ergoterapeut anvende dem fagligt:

På kunstskole lærte jeg tegne og maleteknikker som jeg senere kunne bruge fagligt i min Jeg Støttende tegne/maleundervisning for sindslidende.

Gennem min kunstterapeutiske uddannelse fik jeg lært meget indsigtsgivende teknikker, som jeg anvender med etisk varsomhed over for Jeg Svage personer. Ergoterapeutudannelsen har bevidstgjort det etiske menneskesyn samt givet mig teorier at arbejde ud fra.

 

Hvad er mine erfaringer indtil nu?

At dem jeg har undervist finder frem til nye måder at kommunikere på, de finder nye ukendte kunstneriske ressourcer og glemmer triste tanker /at smerten visualisere og gøres konkret i en kunstnerisk og hyggelig samværsform. At visualiseringen af smerten virker lige så godt som smertedæmpende medicin.

At klienterne fortæller mig at der bliver håb for fremtiden ved at lave disse tilsyneladende hyggelige ting, der oveni giver indsigt i en førhen uhåndgribelig smerte. At klienterne desuden føler sig trygge ved at jeg på en Jeg støttende måde kan rumme deres smerte og spejler deres smerte og giver håb for fremtiden ved at kunne vise metoder til at give indsigt og visualisere smerten.

Samt at tegneterapi ikke skal anvendes af amatører eller af personer som ikke har empatisk indføling for andre menneskers liv og smerte.

 
Hvornår og hvordan startede brugen af skabende udtryksformer, som jeg arbejder med nu?

I 1997 da jeg som kunstterapistuderende var i praktik i Ergoterapien på et psykiatrisk sygehus.

Et forløb på  6 ugers billedværksted: To dage om ugen i 3 x 45 minutter underviste jeg 6 til 8 patienter i kunstneriske tegne/maleteknikker. 

(Alle diagnoser deltog: F10-19/alkohol,F20-29psykoser/skizofreni, F30-39/affektive, F40-49/nervøs/stress/OCD, F50-59/adfærdsændringer/spiseforstyrr. Samt F60-69 personlighedsforstyrr./borderline.)

Fra 1997 til 1999 underviste jeg i tegne/maleteknikker en gang ugentligt i Ergoterapien på et psykiatrisk daghus.

Senere underviste jeg i mine ergoterapipraktikker. I mit nuværende job laver jeg

”Jeg – støttende” og spejlende tegneterapi med borderline klient.

 
Manualer med Jeg støttende tegne teknikker lavede jeg til Ergoterapien på de to sygehuse.

Yderligere materiale eller undervisning kan købes ved henvendelse til mig.

 
Eksempel på evaluering af tidligere Jeg Støttende tegne maleværksted, ergoterapeutisk daghus med 5 til 8 brugere i perioden 1997 til 1999:

Hvad har du lært?: Farvesammensætning. At være modig og få andet resultat. Få blyanten til at lege. Blindtegning, som der kan blive en masse sjovt. Ny måde at kommunikere på. Selvstændigt får lov til at have sit eget udtryk. Konfronteres med sig selv, kan bringe ting frem. Lært meget, finder evner for maleri. Øvelserne med følelserne ”vrede” var konfronterende. Malemiddel er svært at komme i gang med.

 Hvordan har du befundet dig?: Godt, accepteret i gruppen. Befriende og god terapi for psyken. Godt de dage jeg har haft det godt og inspirerende når jeg har været med. Glæde ved at være her. God stemning. Befundet sig godt. Glæde ved det.

Hvordan har din indsats været?: Været i gang.

 
Hvad har været godt?: Anderseldes, der har været oplæg hver gang for at prøve de forskellige teknikker. Det hele. Støttes i at arbejde selvstændigt. Støttes i at man har sit eget udtryk. Velbefindende, at man kan arbejde selvstændigt. Ny verden er åbnet.

 
Hvad kunne du ønske dig anderledes?: Male på lærred. Akvarel sidste gang.

 

Beskrivelse af indhold og forløb, herunder tidsplan? 

Jeg Støttende tegne maleværksted planlægges ud fra et fastlagt tema. Fx:   Tegne-maleteknikker/ Myter /H.C.Andersen eventyr/ Dyr.

Længerevarende temaforløb på helst 4 til 6 uger.

Lille, lukket gruppe med 6 til 8 klienter hvor man har meldt sig til.

En til to gange ugentligt a 3 x 45 min. + kaffepause.

Udgangspunktet er dog i hvert tema at afprøve teknikker og materialer.  Vi starter hver gang med en konkret øvelse/opgave som alle deltager i. Her introduceres/ undervises hver gang i en ny teknik eller nye muligheder indenfor en kendt teknik.

 

I forløbet vil der også være mulighed for at deltagerne kan arbejde mere frit og selv vælge materiale /teknikker. Kunstbøger og kunstpostkort som inspiration og jeg fortæller om epoker, ismer mm. På den måde bliver det et hyggeligt, kunstnerisk forum, hvor folk finder ukendte ressourcer og tør mere end de regnede med at turde -  uden angst for at blive overrumplet psykisk.

 

Individuel spejlende tegne terapi: En til to gange ugentlig a 2x 45 min. Jeg tegner ud fra forudgående samtale om problematik. Herefter samtale ud fra tegning. Klient beholder originaltegning. Ny problematik tages op. Skiftevis ressourcegivende og konfronterende.

 

Anvendes/beskrives mine metoder, skal kilde selvfølgelig nævnes, tak.